"

Liitu postituslistiga

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok

Lahku postituslistist

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok


        


Bartertehingud

Tähelepanu sportlased, spordivõistkonnad ja ürituste korraldajad!

Pakume osalises või täies mahus reklaami- ja / või meediaagentuuri teenuseid barterreklaami raames nii erinevate spordivõistluste kui ka mitmete ürituste raames.

Barterreklaami raames teostame teile kokkuleppelises mahus reklaami-  ja / või meediaagentuuri teenuseid ning vastutasuks toimub samuti kokkuleppelises mahus meie agentuuri logo või erinevate reklaammaterjalide eksponeerimine võistlusriietel, võidusõiduautodel või erinevatel ürituse reklaammaterjalidel ja ürituse asukohas.


+372 56 920 237
massimeedia@massimeedia.ee