"

Liitu postituslistiga

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok

Lahku postituslistist

  • E-postituslist
  • ok
  • SMS-postituslist
  • ok


        

 


TEENUS KOGUS HIND


Ostukampaaniad

- kampaaniaplaani koostamine
- kampaaniaeelarve koostamine
- turundustegevus


Tarbijamängud

- kampaaniaidee väljatöötamine
- osalustingimuste väljatöötamine
- kampaaniareeglite väljatöötamine
- tehniline teostus
- kujundustööd
- auhindade loosimine ja kätteandmine


Lisainfo:
+372 56 920 237

 

 


Esita hinnapäring!